Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 23.05.2023 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală: educator

24 May 2023
În conformitate cu prevederile art. 38 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 24.05.2023 ora 1400, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scrise, după cum urmează:
Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj obținut proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1.

27974

Educator M

38

RESPINS

2.

26494

Educator M

0

RESPINS

3.

27976

Educator M

ABSENT

RESPINS

4.

26385

Educator M

22

RESPINS

5.

26107

Educator M

2

RESPINS

6.

27004

Educator M

7

RESPINS

7.

27432

Educator M

4,33

RESPINS

8.

28263

Educator M

3,66

RESPINS

9.

26944

Educator M

3

RESPINS

10.

28682

Educator M

1

RESPINS

11.

28271

Educator S

50,83

ADMIS PENTRU INTERVIU

12.

28680

Educator S

55,33

ADMIS PENTRU INTERVIU

13.

28373

Educator S

52,33

ADMIS PENTRU INTERVIU

14.

26274

Educator S

11

RESPINS

15.

26804

Educator S

2,66

RESPINS

16.

27697

Educator S

17,33

RESPINS

  NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 26.05.2023, ora 1230 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Pavilionul F (mansardă).

§  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 


       Președinte, 

        Camelia Daiana Dragomir                                      Secretar, Iuliana Mirela Matus      


                                                         

                                                                                                                   


Sari la conținut