Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 23.05.2023 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală: medic, asistent medical, infirmieră

24 May 2023
În conformitate cu prevederile art. 38 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 24.05.2023 ora 1400, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scrise, după cum urmează:


Nrcrt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj obținut proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1.

26797

Medic S

50

ADMIS PENTRU INTERVIU

2.

26203

Asistent Medical PL

55

ADMIS PENTRU INTERVIU

3.

27958

Asistent Medical PL

ABSENT

RESPINS

4.

26522

Asistent Medical PL

40

RESPINS

5.

26573

Infirmieră G

45

RESPINS

6.

 

26404

Infirmieră G

Nedepunere certificat de integritate comportamentală

RESPINS

7.

26155

Infirmieră G

35

RESPINS

8.

27781

Infirmieră G

ABSENT

RESPINS

9.

27409

Infirmieră G

50

ADMIS PENTRU INTERVIU

10.

27769

Infirmieră G

40

RESPINS

11.

25450

Infirmieră G

50

ADMIS PENTRU INTERVIU

12.

28405

Infirmieră G

45

RESPINS

13.

28762

Infirmieră G

100

ADMIS PENTRU INTERVIU

14.

28793

Infirmieră G

30

RESPINS

15.

26283

Infirmieră G

100

ADMIS PENTRU INTERVIU

16.

25897

Infirmieră G

100

ADMIS PENTRU INTERVIU

17.

25858

Infirmieră G

ABSENT

RESPINS

18.

27047

Infirmieră G

60

ADMIS PENTRU INTERVIU

19.

28804

Infirmieră G

15

RESPINS

20.

27607

Infirmieră G

ABSENT

RESPINS

21.

27942

Infirmieră G

50

ADMIS PENTRU INTERVIU

22.

25382

Infirmieră G

20

RESPINS

 

NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte. Promovarea   probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 26.05.2023, ora 0900 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Pavilionul F (mansardă).

§  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

    Președinte,  Roxana Elena Gavrilă                                                                                                                                      

                                                                                                                      

 

Secretar,  Iuliana Mirela Matus

Sari la conținut