Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24.05.2023 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală: psiholog, asistent social, educator.

25 May 2023
În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 25.05.2023 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scrise, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj obținut la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1

28.207

Psiholog

-

NEPREZENTAT

2

29.048

Psiholog

26

RESPINS

3

29.250

Psiholog

-

NEPREZENTAT

4

25.737

Asistent social

63,33

ADMIS

5

27.436

Asistent social

88

ADMIS

6

27.427

Asistent social

-

NEPREZENTAT

7

28.978

Educator S

-

NEPREZENTAT

8

29.156

Educator S

39

RESPINS


NOTĂ:  Se consideră admis ca urmare a susținerii probei scrise, candidatul care a obținut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 30.05.2023 ora 0830 în Pavilion  F, etaj IV.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Președinte,   Voicu Mioara-Nicoleta                                                                                           

Secretar,    Magdalena Ilina     

                                                                                    

Sari la conținut