Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24.05.2023 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală: referent

24 May 2023
În conformitate cu prevederile art. 38 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 24.05.2023 ora 1530, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scrise, după cum urmează:
  Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj obținut proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1.

27422

REFERENT – Serv. Tehnic, Întreținere Patrimoniu

69

ADMIS

2.

28779

REFERENT – Serv. Tehnic, Întreținere Patrimoniu

10,33

RESPINS

3.

27045

REFERENT – Bir. Administrativ (Nazarcea Grup)

Absent

RESPINS

4.

28266

REFERENT – Bir. Administrativ (Nazarcea Grup)

16

RESPINS

5.

28781

REFERENT – Bir. Administrativ (Nazarcea Grup)

8

RESPINS

6.

29095

REFERENT – Bir. Administrativ (Nazarcea Grup)

50

ADMIS

7.

29175

REFERENT – Bir. Administrativ (Nazarcea Grup)

Absent

RESPINS

 

NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 29.05.2023, ora 1300 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Pavilionul G (mansardă).

§  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

       Președinte,  Florin Vasile Giosan                                                                                                  

 

 Secretar, Anca Oana Duță

Sari la conținut