Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24.05.2023 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală:muncitor calificat, supraveghetor noapte.

25 May 2023
În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 25.05.2023 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei practice, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj

probă practică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1

25.702

Muncitor calificat

 (bucătar)

       80

ADMIS

2

26.447

Muncitor calificat (bucătar)

65

ADMIS

3

26.898

Muncitor calificat (bucătar)

75

ADMIS

4

26.900

Muncitor calificat (bucătar)

70

ADMIS

5

26.893

Muncitor calificat (bucătar)

70

ADMIS

6

27.472

Muncitor calificat (bucătar)

80

ADMIS

7

27.987

Muncitor calificat (bucătar)

90

ADMIS

8

27.488

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

65

ADMIS

9

28.722

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

75

ADMIS

10

26.170

Supraveghetor de noapte

60

ADMIS

11

26.906

Supraveghetor de noapte

80

ADMIS

12

27.478 

Supraveghetor de noapte

50

ADMIS

13

27.971

Supraveghetor de noapte

75

ADMIS

14

28.316

Supraveghetor de noapte

25

RESPINS

15

29.120

Supraveghetor de noapte

55

ADMIS


NOTĂ:  Se consideră admis ca urmare a susținerii probei practice, candidatul care a obținut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 30.05.2023 ora 1300 în Pavilion F, etaj IV.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Președinte, Popa Dumitru-Mădălin                                                                                            

Secretar,      Magdalena Ilina

                                                                                            

Sari la conținut