Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ DE CĂTRE FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 05 IANUARIE 2022

6 Jan 2022

Având în vedere prevederile art. 62 alin. 3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen/data înregistrării

Funcţia publică solicitata

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

63499/21.12.2021

Consilier asistent –Serviciul Registratură Relatii cu Publicul

100

ADMIS

2.

 

63497/21.12.2021

Consilier asistent – Serviciul Contabilitate Buget

80

ADMIS

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Alexe Daniela Florentina
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 06.01.2022 ora 13:00, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,Pavilion F,Mansarda.
  • Afişat astăzi, 06.01.2022 ora 9:00 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Pavilion F și pe pagina de internet a DGASPC Sector 1.

Secretar,

Daniela Florentina Alexe

Sari la conținut