Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în în grad imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sector 1, organizat în data de 05.12.2023 la proba scrisă.

6 Dec 2023

  Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în în grad imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sector 1, organizat în data de 05.12.2023 la proba scrisă.

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția publică

Instituția

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultatul probei

1.

70106

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Biroul Juridic Contencios

90

Admis

2.

67641

Auditor clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Compartimentul Audit Public Intern

95

Admis

3.

70335

Consilier clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Serviciul Contabilitate Buget

82,33

Admis

4.

68942

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Biroul Contabilitatea Patrimoniului

90,33

Admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Anca Oana Duță.

            Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare abribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat astăzi, 06 decembrie 2023, ora 0930, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Pav. F).

Candidaţii declaraţi „admis” vor susține proba interviu în data de 08 decembrie 2023, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – Pavilionul F, etaj 2 – Biroul Juridic, Contencios.

                                                                                                                     

Secretar comisie:

Anca Oana Duță

consilier Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

Sari la conținut