Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER SUPERIOR ȘI CONSILIER ASISTENT DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1

3 Sep 2018

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor înscrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitată

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

motivul respingerii dosarului

1.

NEAGOE MARIA

consilier

superior

serviciul FAMILIAL, ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII

ADMIS

-

2.

VOICICOVSCHI MARGARETA

consilier

 superior

serviciul FAMILIAL, ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII

ADMIS

-

3.

SPĂTARU ANDREEA-RAMONA

consilier

ASISTENT

serviciul FAMILIAL, ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII

admis

-

4.

URLAN

 ALINA- DENISA

consilier

ASISTENT

serviciul FAMILIAL, ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII

admis

-

§  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11.09.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – Pavilionul F (mansardă).

§  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Matus Iuliana Mirela, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

§  Afişat astăzi, 03.09.2018, ora 1330, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F și pe site-ul instituției.

Preşedinte                                                                                          Secretar,

Doina Florentina Pilică                                                                  Iuliana Mirela Matus

Sari la conținut