Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad profesional debutant

9 Aug 2022


Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor înscrise:

Nr. crt.

Funcţia publică solicitată

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs1

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

41609

Biroul Juridic, Contencios

admis

-

2.

41973

Biroul Juridic, Contencios

admis

-

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 08.2022, ora 1030, la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – Pavilionul F (mansardă).
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iuliana Mirela Matus, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Afişat astăzi, 09.08.2022, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F

Secretar,

Iuliana Mirela Matus, consilier

Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane


1Conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: „Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează flosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat”.

Sari la conținut