Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

13 Sep 2017

FORMULAR

COMUNICARE Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 13.09.2017, ora 1430, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti

Pavilionul F parter şi etaj 2, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

 

1

 

MOCANU LUCIA

 

MEDIC S

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare

 

ADMIS

 

 

 

2

 

 

ARGATU MARIA LIGIA

 

 

 

MEDIC S

 

 

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare

 

 

 

RESPINS

Dosar incomplet:

- Avizul de Liberă Practică depus la dosar este expirat din 05.03.2017;

- nu a prezentat Asigurarea Profesională;

- Adeverința medicală de la MF nu prezintă semnătura medicului.

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18.09.2017, începând cu ora 900 la sediul instituţiei, Pavilion F -  mansardă.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte,                                                                                                                                               Secretar,

 

 

 

Sari la conținut