Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DE EDUCATOR S, MAGAZINER M

2 Nov 2018

FORMULAR COMUNICARE

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE de EDUCATOR S, MAGAZINER M

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 02.11.2018, ora 1300, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F parter şi etaj 2, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatul selecţiei dosarelor, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Bobeică Nicoleta – Mirela

 

educator

ADMIS

-

2.

Niessner Dorothy – Diana

 

educator

ADMIS

-

3.

Pietrăreanu Carmen – Petruța

 

educator

RESPINS

neîndeplinirea condițiilor specifice de studii

4.

Dinu Gabriela

 

educator

ADMIS

-

5.

Gohl Alexandra

 

educator

ADMIS

-

6.

Ben Cristiana

 

educator

ADMIS

-

7.

Muhuleț Valentina

 

educator

ADMIS

-

8.

Năstăsescu Elvira – Mariana

 

educator

RESPINS

neîndeplinirea condițiilor specifice de studii

9.

Pîrvu Laura – Elena

 

educator

ADMIS

-

10.

Stoenică Virginia – Iozefina

 

educator

RESPINS

neîndeplinirea condițiilor specifice de studii

11.

Ungureanu Geta

 

educator

ADMIS

-

12.

Anton Constanța

 

Magaziner

ADMIS

-

13.

Grigorescu Nicolae – Cătălin

 

Magaziner

ADMIS

-

14.

Lipciuc Viorica

 

Magaziner

ADMIS

-


Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.11.2018, ora 1000 în Pavilion F, etaj IV.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Secretar,

                             Iuliana Mirela Matus

 

Sari la conținut