Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unor funcții de natură contractuală vacante: medic S, asistent medical PL, infirmieră G, spălătoreasă

4 iulie 2024

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 04.07.2024 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor(DOC), după cum urmează:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncţia solicitatăRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1  42655Medic S -  Biroului Evaluare ComplexăAdmis 
2  41361Medic S -  Biroului Evaluare ComplexăAdmis 
3  42363Medic S -  Biroului Evaluare ComplexăAdmis 
4  40938Medic S -  Biroului Evaluare ComplexăAdmis 
5  40914Asistent medical PL – CIAPAD -  Sf. VasileAdmis 
6  41828Asistent medical PL – CIAPAD -  Sf. VasileAdmis 
7  41868Asistent medical PL – CIAPAD -  Sf. VasileAdmis 
8  42166Asistent medical PL – CIAPAD -  Sf. VasileAdmis 
9  39883Asistent medical PL – CSS ODĂI - CUPFAAdmis 
10  40279Asistent medical PL – CSS ODĂI - CUPFAAdmis 
11  41624Asistent medical PL – CSS ODĂI - CUPFAAdmis 
12  41854Asistent medical PL – CSS ODĂI - CUPFAAdmis 
13  42573Asistent medical PL – CSS ODĂI - CUPFAAdmis 
14  42547Infirmieră G - Centrul de Zi Sf. AndreiAdmis 
15  40807Infirmieră G - Centrul de Zi Sf. AndreiAdmis 
16  41474Infirmieră G - Centrul de Zi VranceiAdmis 
17  42058Infirmieră G - Centrul de Zi VranceiAdmis 
18  42465Infirmieră G - Centrul de Zi VranceiAdmis 
19  41006Infirmieră G – CIAPAD Sf. ElenaAdmis 
20  42489Infirmieră G – CIAPAD Sf. ElenaAdmis 
21  42550Infirmieră G – CIAPAD Sf. ElenaAdmis 
22  40822Infirmieră G -  CSS ODĂI - CPVAdmis 
23  41495Infirmieră G -  CSS ODĂI - CPVAdmis 
24  42238Infirmieră G -  fără opțiuneAdmis 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.07.2024 începând cu ora 0900 în Amfiteatru.

141795Spălătoreasă – CSS Sf. Nicolae - CZAdmis, cu condiția depunerii cazierului judiciar ÎN ORIGINAL, până la data de 10.07.2024, 1300 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică în data de 10.07.2024 începând cu ora 1300 în Pavilionul F (mansardă).

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Matus Iuliana Mirela, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

       Președinte,                                                                                          Secretar,

     Gavrilă Roxana Elena                                                                       Matus Iuliana Mirela

Sari la conținut