Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)/MUNCITOR NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR)

2 Nov 2018
 

FORMULAR COMUNICARE

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 02.11.2018, ora 13,00, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti

Pavilionul F parter şi Etaj 2, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia solicitată

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

VOICU VALENTINA

Muncitor calificat (bucătar)

C.S.S.VRANCEI

RESPINS

Lipsă adeverință medicală

2

GHEȚU

CĂTĂLIN-IULIAN

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

C.S.S.VRANCEI

Admis

 

3

 

ISCRU IULIANA

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

C.S.S.VRANCEI

Admis

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică în data de 12.11.2018, ora 1100 la sediul instituţiei, în pavilionul A, Sala Amfiteatru.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Preşedinte                                                                                                                                                                       Secretar,

 

 Afişat, 02.11.2018, ora 13.00  la sediul DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢA COPILULUI  Scector 1

 

Sari la conținut