Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unor funcții de natură contractuală vacante: psiholog, asistent social, educator S, educator M, inspector specialitate

4 iulie 2024

În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 04.07.2024, ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor(DOC), după cum urmează:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursCentrulFuncţia solicitatăRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.42520CZ Sf. AndreipsihologADMIS 
2.42481CZ Sf. AndreipsihologADMIS 
3.42294-psihologADMIS 
4.41430CZ Sf. AndreipsihologADMIS 
5.41790CZ Sf. AndreipsihologADMIS 
6.42351CZ Sf. AndreipsihologADMIS 
7.42187CZPAD PhoenixpsihologADMIS 
8.41856CZPAD PhoenixpsihologADMIS 
9.41588CZPAD PhoenixpsihologADMIS 
10.41153CZPAD PhoenixpsihologADMIS 
11.42668SIRUasistent socialADMIS 
12.42710SIRUasistent socialADMIS 
13.41346SIRUasistent socialADMIS 
14.42591Casa Sf. Iosifeducator SADMIS 
15.42691CZ Vranceieducator SADMIS 
16.41890CZ Vranceieducator SADMIS 
17.42460CZ Sf. Andreieducator MADMIS 
18.42704CZ Sf. Andreieducator MRESPINSlipsă adeverință medicală
19.42047CZ Vranceieducator MADMIS 
20.42026CZ Sf. Andreieducator MADMIS 
21.41769CZ Sf. Andreieducator MADMIS 
22.41011CZ Vranceieducator MADMIS 
23.42561CSS Odăiinspector specialitateADMIS 
24.42741CSS Odăiinspector specialitateADMIS 
25.40136CSS Odăiinspector specialitateADMIS 
26.41073CSS Odăiinspector specialitateADMIS 
27.41128CSS Odăiinspector specialitateADMIS 
28.42589CSS OdăireferentADMIS 
29.41852CSS OdăireferentADMIS 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.07.2024 începând ora 0900 în Sala Amfiteatru.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Ilina Magdalena, Consilier în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Președinte,                                                                                       Secretar,        

Purcărea Roxana                                                                               Magdalena Ilina

Sari la conținut