Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADULIMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT DE CATRE FUNCTIONARII PUBLICI

25 Apr 2017

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) şi art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor înscrise:

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitată

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1

Scripcariu Daniela

Consilier superior

Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte

ADMIS

-

 

2

Butler Nicola Mioara Jenica

Consilier superior

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti

ADMIS

-

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 03.05.2017, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – PAVILIONUL F (mansardă).

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Anca Oana Duţă.

  • Afişat astăzi, 25.04.2016, ora 1100, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Pav. F).

    Preşedinte,                                                                                                                               Secretar,

             Mihaela Briciu                                                                                                           Anca Oana Duţă

                                                                                  

Sari la conținut