Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCŢIILE PUBLICE DE EXECUTIE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1

19 Jan 2018

 Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor înscrise:

-

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelors

motivul respingerii dosarului

1

Duţă Anca Oana

consilier superior

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

ADMIS

-

2

Muşat Mihaela

consilier superior

Serviciul Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP

ADMIS

-

3

Constantin Cornelia Sabina

consilier superior

Biroul Resurse Umane Asistenţi Personali, Asistenţi Maternali Profesionişti

ADMIS

-

4

Pieca Adina Maria

consilier superior

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

ADMIS

-

5

Barbu Florentina

consilier superior

Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap

ADMIS

-

6

Dinu Roxana Maria

consilier superior

Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap

ADMIS

-

7

Udrescu Carmen

consilier superior

Serviciul Prevenire

ADMIS

-

8

Colang Nicolae

consilier superior

Serviciul Prevenire

ADMIS

-

9

Ene Gabriela

consilier superior

Biroul Relaţii Interetnice

ADMIS

-

10

Boştină Anca Andreea

consilier superior

Biroul Alocaţii

ADMIS

-

11

Crîşmaru Mariana

consilier superior

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

ADMIS

-

12

Pârvan Elena Carmen

consilier superior

Serviciul Achiziţii Publice, Avizare Contracte

ADMIS

-

13

Tugearu Claudia Bianca

consilier superior

Serviciul Financiar, Salarizare

ADMIS

-

14

Vladu Valentina

consilier superior

Biroul Contabilitatea Patrimoniului

ADMIS

-

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.01.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – Pavilionul F (mansardă).

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Ilina Magdalena, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi, 19.01.2018, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F

Sari la conținut