Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

SOS Satul Copiilor București – SOS comunități de tineri

Domeniu de activitate Durată Finanțate Stadiu
Prevenire și marginalizare socială
-
Bugetul public local
In derulare

Parteneriatul dintre DGASPC Sector 1 și Asociația SOS Satele Copiilor România are o continuitate de peste 15 ani, serviciile derulate dezvoltându-se constant în funcție de nevoile și de resursele identificate.

     Scopul parteneriatului îl constituie prevenireaseparării copilului de familia sa, prin acordarea de servicii destinate dezvoltării abilităţilor părinţilor pentru conştientizarea nevoilor copilului de a creşte şi de a se dezvolta într-un mediu familial protector şi stabil din punct de vedere emoţional, prevenirea neşcolarizării şi/sau prevenirea abandonului şcolar al acestuia.

Asociația ,,SOS Satele Copiilor România” a fost înființată în anul 1990 și acreditată ca funizor de servicii sociale în anul 2014. Asociația oferă servicii sociale primare în scopul prevenirii separării copiilor de parinți precum și servicii sociale specializate.

 Serviciul social ”SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți București” a fost înființat în anul 1998 și licențiat conform Licenței de funcționare Seria LF nr. 000524. Serviciul social acordat în cadrul acestui centru este destinat copiilor din medii defavorizate și familiilor acestora din municipiul București Sector 1 și județul Ilfov.

Scopul principal al serviciului social este de a permite copiilor care riscă să piardă îngrijirea familiei de origine, să crească într-un mediu familial protector, prevenind astfel separarea acestora de familiile lor, având la bază următoarele obiective:

  • asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale copilului în familie (alimentație echilibrată, îmbrăcăminte, îngrijire medicală, condiții adecvate de trai, educație de calitate);
  • creșterea gradului de implicare a familiilor beneficiare în depășirea problemelor sociale cu care se confruntă;
  • dezvoltarea abilităților parentale ale adulților beneficiari în vederea evitării dependenței de ajutor extern.

Întrucât bunăstarea copiilor nu poate fi concepută separat de bunăstarea familiei, munca efectuată în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți vizează familia ca un întreg, având o capacitate maximă de 100 copii/an.

Toți beneficiarii centrului primesc o îngrijire adecvată, pliată  pe nevoilor lor, beneficiind de suport și stabilitatepe toata perioada asistării, cum ar fi: servicii de sănătate la clinici publice și private, suport terapeutic specializat pe diferite traume, suport educațional pentru pregatirea zilnică a sarcinilor școlare, suportul voluntarilor și al pedagogilor din cadrul programului, având acces la meditații suplimentare în centre specializate, activități de timp liber conform abilităților și intereselor lor (practicarea diferitelor sporturi, participarea la cluburi de lectură, pictură, balet, aikido, capoiera, cursuri de improvizație prin teatru), participarea la grupuri de dezvoltare personală, programe de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, consiliere vocațională, etc. Principalele forme de sprijin pentru familiile și copiii aflați în acest program, sunt educația parentală, consiliere socială și psihologică, consiliere vocatională/angajare, sprijin școlar, ateliere de dezvoltare a abilităților de viață pentru copii, educație pentru sănătate, excursii, dar și sprijin financiar sau material pentru situații de criză.

În cadrul parteneriatului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 asigură finanţarea cheltuielilor pentru acordarea de servicii sociale pentru un număr de 80 copii proveniți din sectorul 1 al municipiului București, în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.

Ultimele noutăți

Sari la conținut