Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

Stimulent pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap în valoare de 500 lei/ lunar

29 Sep 2017
Alte noutăți

 

Stimulent pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap

 

Urmare adoptării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.330/30.08.2017 privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va centraliza documentele depuse de persoanele cu handicap / reprezentanții legali cu domiciliul legal /resedința pe raza sectorului 1 București.

Documentele doveditoare, respectiv

  •   certificatul de încadrare în grad de handicap. În cazul în care există diferențe de nume între actul de identitate și certificat, se solicită actul care să ateste schimbarea numelui;
  •  cartea de identitate sau buletinul de identitate;
  • cartea de identitate sau buletinul de identitate al reprezentantului legal /tutore;
  •   extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap / titularul cereerii,

se vor depune la Registraura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 .


”Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap în valoare de 500 de lei/lunar sunt adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, si certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București.

Cererile se depun incepand cu data de 15 NOIEMBRIE 2017.
Locatiile pentru depunere sunt urmatoarele:

  • Spalatoria Sociala din Strada Armenis nr. 2, sector 3;
  • Spalatoria Sociala din Drumul Taberei nr. 24, sector 6.

Cererea se depune o singura data, la una din cele doua locatii.

Totodata aveti posibilitatea sa depuneti cererea in format electronic, pe site-ul nostru www.dgas.ro sectiunea Stimulente financiare.*
* aplicatia pentru depunere online va fi disponibila incepand cu data de 15 NOIEMBRIE 2017.
STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR.

Condiții de acordare:
• Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;
• Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București;
• S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
• Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală)

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:
a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de
Metodologie;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
c) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
d) adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
e) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figurează cu domiciliu stabil/reședința.

Având în vedere anvergura acestui proiect, cât și timpul necesar pentru ca Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector să centralizeze documentele pentru adulții cu handicap și să transmită informațiile către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, implenemtarea acestui proiect intră în vigoare la două luni de la data la care a fost comunicată/adusă public la cunoștință Hotărârea Consiliul General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Stimulentul rămas neîncasat de către persoana cu handicap decedată, pe luna în care a avut loc decesul, și, după caz, stimulentul cuvenit și neachitat până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector răspund de corectitudinea datelor transmise către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, respectiv a situațiilor lunare centralizatoare privind documentele ce stau la baza acordării stimulentului, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului.”( site-ul D.G.A.S.M.B.).

 


Sari la conținut