Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

VOUCHER care poate fi utilizat exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces

17 May 2019
Alte noutăți

VOUCHER

 care poate fi utilizat exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

 

                                                                                                                                   Ministerul Muncii Și Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate emit Ordinul Nr. 721/481/310/2019 din 1 aprilie 2019, care se referă la aprobarea PROCEDURI de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional.

Subvenţia, menţionată mai sus, se acordă sub forma unui voucher, care poate fi utilizat exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor.

Voucherul se eliberează la cererea persoanelor, care depune, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a DGASPC Sector 1, în evidenţa căreia se află, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente:

    a) domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul BI/CI;

    b) numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de       evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţele, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti sau a deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

    c) număr de telefon fix sau mobil, e-mail;

    d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;

    e) document din care reiese că beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii sau     formare profesională;

    f) semnătura solicitantului.

DGASPC Sector 1 va transmite lunar către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi cererile centralizate privind eliberarea voucherelor.

Pentru informații suplimentare sunați la : 021.222.76.22/ 021.223.41.90 int.123 DGASPC Sector1, Serviciul Prestații Persoane cu Handicap .

E-mail: handicaps1@dgaspc-sectorul1.ro; comunicare@dgaspc-sectorul1.ro.

Sari la conținut