Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

VOUCHER pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional în vederea creșterii șanselor de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața liberă a munci

31 Oct 2019
Alte noutăți

VOUCHER

pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional în vederea creșterii șanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața liberă a muncii.

 Prin Ordinul comun al ministerului muncii și justiției sociale, ministerului sănătății ți președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.821/481/310/2019 ( publicat în MO258 din 03.04.2019) a fost aprobată Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea ți utilizarea de tehnologii și dispositive asisitive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, care stabilește etapele, responsabilitățile și documentele necesare în procesul de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispositive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în cadrul proiectelor cofinanțate din Programul Operațional Capital uman ( POCU)- axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Subvenția menționată se va acorda sub forma unui voucher tipărit de ANPD, care va fi distribuit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 1.

D.G.A.S.P.C. Sector 1, în calitate de colaborator, acompaniază persoanele cu dizabilități în procesul de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Ordinului nr. 1263/23 august 2019.

Criterii de eligibilitate acordare voucher:

ü persoane care dețin certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor;

ü șomeri și persoane inactive până în varsta de 65 de ani;

ü persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă;

§  nu se încadrează persoanele care au un loc de muncă;

§  nu se încadrează persoanele care au un venit lunar de peste 500 lei.

Voucherul se eliberează la cererea persoanelor, care depun, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a DGASPC Sector 1, în evidenţa căreia se află, următoarele:  

  •   cerere pentru acordarea voucherului;
  •  certificate de încadrare în grad de handicap și anexa acestuia (copii);
  •   recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii  și dispositive assistive și tehnologii de acces;
  •   acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea forței de muncă asigurate de ALOFM, însoțit de planul individual (copii);
  • angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv

1.     

Voucherul va fi folosit exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces care se regăsesc în lista cuprinsă în anexa 1 la procedura  - Lista tehnologiilor și dispozitivelor asisitive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, doar în relație cu operatorii economici – furnizori / producători de tehnologii și dispositive assistive și tehnologii de acces prevăzuți în Lista furnizorilor/ producătorilor de tehnologii și dispositive assistive și tehnologii de acces, disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pebtru Persoanele cu Dizabilități,  www.anpd.gov.ro.

”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” DOC

Pentru mai multe detalii vă rugăm sa aceesați  https://anpd.gov.ro/web/tehnologie-asistiva/

Persoanele interesate se pot adresa:

Centrului de evaluare vocațională și integrare în muncă, din cadrul DGASPC Sector 1,

Pavilion C, camera 3, parter.

Telefon: 021.222.13.41; 021.223.41.97 int 259.

E-mail: vocational@dgaspc-sectorul1.ro

Persoană de contact: Daniel Pagu, șef serviciu.

 

Sari la conținut